Φορολογικά

Τα φορολογικά έσοδα του 2022 ανα χώρα της Ε.Ε. έφθασαν σε αξία ρεκόρ

Τα στοιχεία για τις φορολογικές τάσεις που δημοσιεύθηκαν εχθές δείχνουν ότι τα ονομαστικά φορολογικά έσοδα στην ΕΕ έφθασαν σε αξία ρεκόρ το 2022.

Τα κράτη μέλη εισέπραξαν φόρους ύψους 6,388 τρις. EUR το 2022, αύξηση 8,0 % σε σύγκριση με το 2021. Εξετάζοντας την ανάλυση ανά οικονομική λειτουργία, τα έσοδα από τους φόρους κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,5 %, χάρη στην αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων. Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 6,9 %, υποβοηθούμενα από την αύξηση των δαπανών για ιδιωτική κατανάλωση και τον υψηλότερο πληθωρισμό. Τέλος, τα έσοδα από τη φορολογία της εργασίας αυξήθηκαν κατά 6,8 % σε σχέση με τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης. Το συνολικό μείγμα φόρων έδειξε την ακόλουθη κατανομή το 2022: Το 50,6 % των συνολικών φορολογικών εσόδων προέρχεται από φόρους επί της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (0,6 εκατοστιαίες μονάδες λιγότερο από ό,τι το 2021), 27,3 % από φόρους κατανάλωσης (μείωση κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες) και το υπόλοιπο 22,1 % από φόρους κεφαλαίου (αύξηση κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες).

Παρά την αύξηση σε ονομαστικούς όρους, η μέση φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρά το 2022. Η εξέλιξη της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης αποτυπώνει την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων σε σύγκριση με την εξέλιξη της συνολικής οικονομίας, η οποία μετράται με βάση τον δείκτη φορολογίας προς ΑΕΠ. Αφού έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2021 (40,4 % του ΑΕΠ), μειώθηκε ελαφρά σε 40,2 % το 2022. Η φορολογική επιβάρυνση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην κορυφή (46,2 %), ακολουθούμενη από το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Φινλανδία πάνω από το 43 % του ΑΕΠ. Αντίθετα, η Ιρλανδία είχε το χαμηλότερο ποσοστό (20,9 % του ΑΕΠ).

Τα στοιχεία για τις φορολογικές τάσεις καταρτίζονται ετησίως από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΓΔ TAXUD) σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις δομές των συστημάτων φορολογίας, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες από τα εθνικά υπουργεία οικονομικών και προεδρεύεται από τη ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης. Περιέχουν στατιστικά στοιχεία για τα φορολογικά έσοδα ανά οικονομική λειτουργία, είδος φόρου, επίπεδο κυβέρνησης και έμμεσους φορολογικούς συντελεστές.

Συνολικά έσοδα από φόρου και ασφαλιστικές εισφορές ανά χώρα (σε εκ. ευρώ)

Έσοδα από φόρους (έμμεσους και άμεσους) (σε εκ. ευρώ)

Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (σε εκ. ευρώ)