Φορολογικά

ΚΕΕΕ: Παρά τις εξαγγελίες παραμένουν σε ισχύ οι απαιτήσεις για υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του στόχου μείωσης των αναφορών κατά 25%, η ανατροφοδότηση από το δίκτυο των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί καμία βελτίωση στο κανονιστικό πλαίσιο. Τα Ευρωεπιμελητήρια επαναλαμβάνουν την ανάγκη να υποστηριχθεί η αυξανόμενη πολιτική εστίαση στην ανταγωνιστικότητα με ουσιαστικά μέτρα, τα οποία θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να οδηγήσουν την μεγέθυνση και την απασχόληση.

Η δέσμευση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίας Φον Ντερ Λάιεν τον Μάρτιο του 2023 για εξορθολογισμό των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων χαιρετίστηκε από το δίκτυο επιμελητηρίων, το οποίο εκπροσωπεί εκατομμύρια επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν επαχθείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και διοικητικές απαιτήσεις. Η επακόλουθη έλλειψη απτής προόδου, όσον αφορά στην αντιμετώπιση του αποθέματος των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων επιδεινώθηκε από το κύμα νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο της ΕΕ.

Οι προσεχείς Ανακοινώσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της ενιαίας αγοράς και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα αναμένονται με ανυπομονησία από το δίκτυο των επιμελητηρίων. Όμως, με τις ευρωπαϊκές εκλογές και μια νέα πενταετή θητεία της ΕΕ στον ορίζοντα, αυτή η ενθαρρυντική ρητορική υψηλού επιπέδου θα έχει μικρή σημασία εάν δεν αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος κανονιστικός φόρτος για τις επιχειρήσεις.

«Ο χειρισμός της αυξανόμενης τήρησης αρχείων και γραφειοκρατίας κοστίζει στις επιχειρήσεις πολύτιμο χρόνο και χρήμα που διαφορετικά θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πιο σημαντικό από ποτέ η νομοθεσία της ΕΕ να συντάσσεται, να διαπραγματεύεται και να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στους επιχειρηματίες να επικεντρωθούν περισσότερο στην κύρια δραστηριότητά τους», δήλωσε ο πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, κ. Vladimír Dlouhý.

Τα Ευρωεπιμελητήρια υπέβαλαν εκτενή κατάλογο φακέλων για τη διαδικασία μείωσης υποβολής εκθέσεων κατά 25% πέρυσι και παραμένουν προσηλωμένα στη δέσμευσή τους να συμβάλουν στις προσπάθειες απλούστευσης των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και εξάλειψης δυσανάλογων ή περιττών απαιτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη και να συνεργαστεί με τις επιχειρηματικές οργανώσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την επιχειρηματική επιτυχία.

ΚΕΕΕ: Καμία χειροπιαστή πρόοδος για τις επιχειρήσεις, ένα χρόνο μετά την στόχο της ΕΕ για μείωση κατά 25% των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ιωάννης Μασούτης, επισήμανε ότι είναι ανησυχητική η εξέλιξη της αδυναμίας μείωσης υποβολής εκθέσεων κατά 25% ύστερα από τις δεσμεύσεις του 2023. «Θα πρέπει να ερευνηθούν οι λόγοι αυτής της δυσπραγίας και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα άμεσα. Η εποχή που διανύουμε  επιτάσσει, εν μέσω τόσων άλλων προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά για τις επιχειρήσεις, να γίνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και  οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να εστιάσουν στα σημαντικά θέματα, τα οποία είναι κρίσιμα για την επιβίωσή τους. Οι εξελίξεις  είναι ραγδαίες και δεν έχουμε την πολυτέλεια να κουβαλάμε φορτία από το παρελθόν» επεσήμανε χαρακτηριστικά.