Επιχειρήσεις

Πώς το Ρότερνταμ θα Μετασχηματιστεί στο πιο «Έξυπνο» Λιμάνι του Κόσμου

Το Ρότερνταμ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας μετά την πρωτεύουσα Άμστερνταμ, τόσο σε έκταση (319,35 χμ²), όσο και σε πληθυσμό με 616.528 και 1,3 εκατομμύρια κατοίκους στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή. Το λιμάνι της πόλης είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης, ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν και το μεγαλύτερο παγκοσμίως και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Nieuwe Maas. Το όνομα Ρότερνταμ προέρχεται από τη συγχώνευση των ονομασιών Rotte(r)+dam, δηλαδή ένα φράγμα (dam) σε έναν μικρό ποταμό, τον Ρόττε (Rotte), που εκβάλλει στον Νίουε Μάας στην καρδιά της πόλης.

Η Λιμενική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του είναι σε διαρκή συνεργασία με το Δήμο της πόλης, ο οποίος είναι ο βασικός μέτοχός της από κοινού με το Ολλανδικό κράτος. Πολλές από τις διεργασίες του λιμανιού έχουν δοθεί με Συμβάσεις Παραχώρησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις. Η στρατηγική θέση του και οι εγκαταστάσεις του προσελκύουν πολλές νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις, ερευνητικά και επιστημονικά ινστιτούτα. Επιπροσθέτως, προωθείται η ανάπτυξη μιας καινοτόμου εφαρμογής η οποία θα συλλέγει, θα αναλύει και θα επεξεργάζεται δεδομένα καιρού real time, θα συμβάλει στην ταχύτερη και βελτιστοποιημένη λήψη αποφάσεων και την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο λιμάνι, ενώ θα αποτελέσει τη βάση για τη φιλοξενία στο μέλλον συνδεδεμένων πλοίων. Η συλλογή των δεδομένων θα προέρχεται από ένα δίκτυο αισθητήρων κατά μήκος αποβάθρων, αγκυροβολίων και δρόμων. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές λύσεις Blockchain η διαχείριση των εργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και η πληρωμή λιμενικών τελών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την ορθή λιμενική διακυβέρνηση και τη λογοδοσία.

Στο λιμάνι του Ρότερνταμ είναι δυνατό να εξοικονομηθεί έως και μία ώρα στο χρόνο πρόσδεσης, που συνεπάγεται πρώτον εξοικονόμηση χρημάτων από τις ναυτιλιακές σε ποσό που ενδέχεται να φτάνει τις 80.000 δολάρια. Οι αισθητήρες με δυνατότητα ΙοΤ συγκεντρώνουν πληροφορίες από τις παλίρροιες και τα ρεύματα, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, τη στάθμη του νερού, τη διαθεσιμότητα θέσεων και την ορατότητα, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι χειριστές έχουν μια σειρά από τρόπους ελέγχου, προσαρμοσμένους σε διαφορετικούς τύπους εργασιών και τους υποβοηθούν να λαμβάνουν αποφάσεις που μειώνουν το χρόνο εργασίας, καθορίζουν τους χρόνους για την αποβάθρα, τη φόρτωση και την εκφόρτωση των πλοίων.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η Λιμενική Αρχή του Ρότερνταμ χρησιμοποιεί την τεχνολογία ΙοΤ για να δημιουργήσει ένα ακριβές ψηφιακό αντίγραφο των λειτουργιών του λιμένα. Σε αυτό θα αντικατοπτρίζεται το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του και θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι κινήσεις των πλοίων, οι υποδομές, και τα δεδομένα βάθους νερού με υψηλή ακρίβεια με απόρροια την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του λιμένα με παράλληλη την αύξηση του βαθμού αυστηροποίησης των προτύπων ασφαλείας, την δημιουργία ενός αποδοτικότερου, ταχύτερου και ασφαλέστερου οικονομικού περιβάλλοντος, την εγκαθίδρυση υψηλών πρότυπων εποπτείας και εκτελωνισμού, όπως η πραγματικού χρόνου, η οπτική εποπτεία των εμπορευμάτων και των κανονιστικών ρυθμίσεων, χαμηλού κόστους παραγωγή και διαχείριση των στόχων στους τερματικούς σταθμούς, βελτιωμένες προϋποθέσεις διαχείρισης, λήψης αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης και την έγκαιρη αντίδραση από αιφνίδια περιστατικά ασφάλειας.

Αναγνωρίζοντας ως στρατηγική ανάγκη την ψηφιοποίηση του λιμανιού για την οικονομία και την κοινωνία οι φορείς διοίκησης κατέφυγαν στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής για την ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο προωθώντας μιας σειράς μέτρων όπως: Δημιουργία Γραφείου και πλατφόρμας Κυβερνοανθεκτικότητας και την Σύσταση επίσημης θέσης στελέχους υπεύθυνου για την Κυβερνοανθεκτικότητα στο λιμάνι.

Η ψηφιοποίηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας επιφέρει βελτίωση στους χρόνους αναμονής των πλοίων, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (λιμένα – ναυτικού πράκτορα- πλοίου- πλοηγικού σταθμού- πλοηγού – λιμεναρχείου) στο λιμένα, συντελεί στην εξομάλυνση της κυκλοφοριακής ροής, ενισχύει την αποδοτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η δημιουργία ψηφιακών παραστατικών, η αποστολή των παραστατικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ψηφιακή αποθήκευση, η απόδειξη της εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχομένου, η εγγύηση γνησιότητας των παραστατικών, ο αυτόματος έλεγχος και η αύξηση της παραγωγικότητας, υποστηρίζονται από ψηφιακή πλατφόρμα.

Το λιμάνι του Ρότερνταμ έχει υιοθετήσει μια «πράσινη» στρατηγική για τη βιώσιμη ναυτιλία με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία, προκειμένου να περιορίσει και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο να μηδενίσει τις εκπομπές αέριων ρύπων των πλοίων που το προσεγγίζουν, σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της πρόσφατης Συμφωνίας των Παρισίων και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις λιμενικές πόλεις.