Επιχειρήσεις

WWF – Vodafone: Ένας χρόνος από την έναρξη της παγκόσμιας συνεργασίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, και ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ένα εκατομμύριο τηλεφωνικές συσκευές για τον πλανήτη» (“One Million Phones for the Planet”) , κατά τον περασμένο χρόνο, συλλέχθηκαν 210.000 χρησιμοποιημένα τηλέφωνα, τα οποία θα ανακυκλωθούν και θα επαναχρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον, για κάθε τηλέφωνο που συλλέγεται, η Vodafone δωρίζει 1£ (βρετανική λίρα) για το πολύτιμο έργο του WWF σε όλο τον κόσμο, στηρίζοντας την παγκόσμια δράση του οργανισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και την απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς και για την εξεύρεση λύσεων για έναν πιο υγιή και βιώσιμο πλανήτη.

Στη χώρα μας, η Vodafone Ελλάδας και το WWF Ελλάς έχουν ενώσει δυνάμεις για την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων και μηδενικών εκπομπών στο δίκτυο ιδιόκτητων καταστημάτων της Vodafone. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι συνδρομητές της Vodafone θα έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν την απαιτούμενη στήριξη, προκειμένου να κάνουν πιο πράσινες επιλογές στην καθημερινότητά τους, μέσα από ειδικά εργαλεία ενημέρωσης και κινητοποίησης.

Το πρόγραμμα στο δίκτυο καταστημάτων στοχεύει αρχικά να χαρτογραφήσει το σύνολο του κλιματικού αποτυπώματος, σε όλη την αλυσίδα αξίας (άμεσες και έμμεσες εκπομπές), καθώς και να παρακολουθήσει τα ρεύματα αποβλήτων και την τελική διάθεσή τους. Βάσει των ευρημάτων, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτικό κατάστημα και στη συνέχεια σε όλα τα καταστήματα Vodafone οδηγώντας σε μηδενικές εκπομπές και μηδενικά απόβλητα με πιστοποιημένη αντιστάθμιση εκπομπών, και πιστοποίηση Zero-Waste to Landfill από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο του πρώτου έτους της διεθνούς συνεργασίας υποστηρίχθηκε επίσης η παραγωγή περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας V-Hub, παρέχοντας καθοδήγηση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες προσεγγίσεις, όπως πρακτικές διαχείρισης γραφείου, που θα συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η συνεργασία της Vodafone και του WWF περιλαμβάνει και άλλες στρατηγικές πρωτοβουλίες που διαμορφώνονται διαφορετικά σε βασικές αγορές σε Ευρώπη και Αφρική. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, η Vodafone υποστήριξε την παραγωγή μιας έκθεσης του WWF με θέμα τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, ενώ στην Νότια Αφρική, αναπτύχθηκε τεχνολογία με στόχο την προστασία των φαλαινών από πιθανή παγίδευση σε εξοπλισμό εκτροφής μυδιών και την προώθηση της βιώσιμης προμήθειας θαλασσινών.

Η Anne Stilling, Global Brand Media Director του Ομίλου Vodafone δήλωσε σχετικά «Καθώς προχωράμε στο δεύτερο έτος της συνεργασίας μας με το WWF, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε να εμπνέουμε τους καταναλωτές να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές. Το “One Million Phones for the Planet” είναι μια φανταστική πρωτοβουλία που ενθαρρύνει όλους να ανακυκλώσουν τα παλιά τους τηλέφωνα, στηρίζοντας μια πιο κυκλική οικονομία».

Η Kate Norgorve, Executive Director of Advocacy and Campaigns του WWF-UK δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το έργο μας με τη Vodafone για να επιταχύνουμε προς τη συλλογής ενός εκατομμυρίου τηλεφώνων για τον πλανήτη, καθώς η συνεργασία μας μπαίνει στο δεύτερο έτος της. Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στο κλίμα και στη φύση, από την παραγωγή έως την απόρριψη ηλεκτρονικών απορριμμάτων».

Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία “One Million Phones for the Planet” απορρίπτοντας τις παλιές συσκευές των τηλεφώνων τους στους ειδικούς κάδους στα καταστήματα, μέσω ενός από τα προγράμματα ανακύκλωσης, δωρεάς ή ανταλλαγής της Vodafone.