Επιχειρήσεις

​Attica Group: Νέος CFO ο Γ. Νικολακόπουλος

Αναλυτικά, η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει προς τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Γιώργος Νικολακόπουλος ανέλαβε τη θέση του Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών (CFO) με ισχύ από 1ης Απριλίου 2024.

Ο κ. Νικολακόπουλος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χρηματοοικονομικό κλάδο. Τα τελευταία έτη διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της doValue Greece ως επικεφαλής διαχείρισης Corporate & SME δανείων. Προηγούμενα, εργάσθηκε στη Eurobank με αντίστοιχες αρμοδιότητες από τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Grant Thornton όπου ανέλαβε μια σειρά θέσεων ευθύνης, ολοκληρώνοντας την 14ετή συνεργασία του από τη θέση του Partner, Head of Transactional Services.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στο Banking & Finance από το University of Wales.

Η Attica A.E. Συμμετοχών καλωσορίζει τον κ. Νικολακόπουλο στην ομάδα της με τη βεβαιότητα μίας πολύ εποικοδομητικής και αποδοτικής συνεργασίας.