Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή υποβολής δεδομένων διασυνοριακών πληρωμών (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ

ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 4 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή υποβολής δεδομένων διασυνοριακών πληρωμών (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ

Διαθέσιμη είναι πλέον η ψηφιακή εφαρμογή  για την υποβολή δεδομένων διασυνοριακών πληρωμών CESOP (Central Electronic System of Payments Information) από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν ενσωμάτωσης σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (όπως πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος και γραφεία ταχυδρομικών επιταγών) υποχρεούνται να υποβάλλουν δεδομένα που αφορούν τις από 1/1/2024 διασυνοριακές πληρωμές τους, στην νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα παραλαμβάνονται και διαβιβάζονται ακολούθως στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών CESOP της ΕΕ, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών κατά τη διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.

Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές  Φορολογικές Υπηρεσίες  ΦΠΑ  Υποβολή δεδομένων διασυνοριακών πληρωμών (CESOP).

Για τη διευκόλυνση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, στην ίδια διαδρομή έχει αναρτηθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ο οδηγός για την υποβολή δεδομένων (CESOP – XSD Guide) και σχετικές οδηγίες.

Οι υπόχρεοι πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 να αποστείλουν τα δεδομένα διασυνοριακών πληρωμών για το α’ τρίμηνο του 2024. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των δεδομένων είναι η έκδοση κωδικών πρόσβασης μέσω της ίδιας εφαρμογής.