Επιχειρήσεις

Πως το Σανταντέρ της Ισπανίας έχει μεταστοιχειωθεί σε μια Βιώσιμη & Ανθεκτική Πόλη

Η πόλη έχει δεσμευτεί να μετατραπεί σε μια έξυπνη πόλη και ήδη αποτελεί ένα «αστικό εργαστήριο», με «αιχμή του δόρατος» την ανάπτυξη του IoT ιδίως τα τελευταία δέκα χρόνια.

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα κοινότητα, ερευνητικά ινστιτούτα και οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούν τους πόρους της πόλης για να σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν και να επικυρώσουν τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές που ταιριάζουν στις απαιτήσεις των αστικών οικοσυστημάτων.

Η Santander δεσμεύεται για την καινοτομία, εστιάζοντας τις προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας έξυπνης, καινοτόμου και ανοιχτής στρατηγικής πόλης που προσφέρει στους πολίτες ποιοτικές, αποτελεσματικές και συνεργατικές υπηρεσίες, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υλοποιώντας επιτυχώς το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα Santander Smart City, ένα ολιστικό πρόγραμμα για την παροχή πιο αποτελεσματικών αστικών υπηρεσιών, την αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών και τη συμβολή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για τη στήριξή του καθώς και της γενικότερης στρατηγικής της πόλης και συνακόλουθα την αξιοποίηση των επιπτώσεων του έργου δόθηκαν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα όπως η μείωση κατά 60% του φόρου ακίνητης περιουσίας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τεχνολογικό τομέα.

Η πόλη επιζητούσε «έξυπνους» τρόπους ώστε να βελτιώσει την μητροπολιτική διακυβέρνηση, την κυκλοφοριακή κίνηση, την στάθμευση στο κέντρο της πόλης και να βελτιστοποιήσει τη χρήση του χώρου στάθμευσης μεταξύ των οδηγών και να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Έτσι αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου 14.000 αισθητήρων διαφόρων τύπων (στατικών, δυναμικών, συμμετοχικών). Τα δεδομένα από αυτούς «ρέουν» προς τις βάσεις των πληροφοριακών συστημάτων και το Ολοκληρωμένο Κέντρο Λειτουργίας και Ελέγχου, όπου αναλύονται οι πληροφορίες που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπουν στα στελέχη της πόλης να βελτιστοποιήσουν την διοίκηση και να διαχειριστούν αποδοτικότερα τους διαθέσιμους πόρους που διαθέτει η πόλη.

Τοποθετήθηκαν αισθητήρες στάθμευσης, θαμμένοι κάτω από την άσφαλτο σε κεντρικούς χώρους στάθμευσης του κέντρου της πόλης, προκειμένου να ανιχνευθεί η διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης σε αυτές τις ζώνες. Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκαν πάνελ που βρίσκονται στις διασταυρώσεις των κεντρικών δρόμων για να καθοδηγούν τους οδηγούς προς τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης, ώστε η κατανάλωση ενέργειας των αυτοκινήτων να μειωθεί καθώς και οι εκπομπές CO2.

Στις εισόδους της πόλης εξάλλου, έχουν τοποθετηθεί 60 συσκευές καταγραφής που μετρούν τον όγκο της κυκλοφορίας, την οδική συμφόρηση και την ταχύτητα των οχημάτων. Οι πληροφορίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές των υποδομών της πόλης να παρακολουθούν την κυκλοφοριακή ροή και να προσαρμόζουν αναλόγως τη λειτουργία των φαναριών και την καθοδήγηση των οδηγών. Επίσης, έχουν εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ακουστικών αισθητήρων καταγραφής αστικών θορύβων που βοηθούν στον έλεγχο της κυκλοφορίας.

Αξιοσημείωτο είναι και το σύστημα συγκομιδής απορριμμάτων οπού οι αισθητήρες καταγράφουν των όγκο των απορριμμάτων και τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Οι τοπικές αρχές μπορούν να οργανώσουν την συχνότητα των δρομολογίων συγκομιδής, σύμφωνα με την πληρότητα του χώρου των κάδων.

Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες σε στατικές τοποθεσίες (λαμπτήρες δρόμου, προσόψεις, στάσεις λεωφορείων) επεκτείνοντας την ήδη διευρυμένη υποδομή IoT η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί σε όλη την πόλη. Περίπου 2000 συσκευές IoT που είναι εγκατεστημένες σε λαμπτήρες δρόμου και προσόψεις, διαθέτουν διαφορετικούς αισθητήρες, οι οποίοι προσφέρουν μετρήσεις σε διαφορετικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, CO, θόρυβος και φωτεινότητα. Εκτός από τη μέτρηση παραμέτρων σε στατικά σημεία, 150 συσκευές που βρίσκονται σε δημόσια οχήματα (λεωφορεία, ταξί) ανακτούν περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως CO, NO2, O3, σωματίδια, θερμοκρασία και υγρασία. Περίπου 50 συσκευές έχουν αναπτυχθεί σε δύο πράσινες ζώνες της πόλης, για την παρακολούθηση παραμέτρων που σχετίζονται με την άρδευση, όπως θερμοκρασία και υγρασία, υδρόμετρο, ανεμόμετρο, ηλιακή ακτινοβολία, ατμοσφαιρική πίεση προκειμένου να γίνει η άρδευση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εφαρμογή «El pulso de la Ciudad» (Ο σφυγμός της πόλης), χάρη στην οποία οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν και να στέλνουν πληροφορίες σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος καθώς και γεγονότα στην πόλη. Επιτρέπει πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας, δελτία και προβλέψεις καιρού, πληροφορίες για δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς και ενοικίασης ποδηλάτων, αποτελώντας ένα σημαντικό βοήθημα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Οι πληροφορίες που αφορούν σε αξιοθέατα, καταστήματα, μουσεία, δημόσιους χώρους οι οποίες στην πλειονότητα τους είναι γεωκωδικοποιημένες.

Οι θετικές επιπτώσεις της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μειωμένες εκπομπές CO2 που προκαλούνται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργείται από οχήματα που αναζητούν θέσεις στάθμευσης, η αύξηση της ποιότητας στην υγεία του πολίτη με μειωμένο άγχος, καλύτερη ποιότητα αέρα, η προσέλκυση επενδυτικών πόρων, η ενίσχυση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ο λιγότερος χρόνος που χάνεται σε μποτιλιαρίσματα, η ανάλυση χρήσης χώρων στάθμευσης σε διαφορετικούς χώρους και χρονικές περιόδους, η ανάλυση ιστορικών δεδομένων χρήσης χώρου στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, η πρόβλεψη της διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης σε δεδομένες περιοχές, η παροχή καθοδήγησης σε πραγματικό χρόνο στους οδηγούς για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης ή ζώνες με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και η βελτίωση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών.