Φορολογικά

Εγκρίθηκε η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση της ενισχυμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η νομοθεσία αυτή καθορίζει το πλαίσιο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν τις εκπομπές και τη χρήση ενέργειας σε κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ, από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας έως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια. Αυτή η μείωση θα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η αναθεωρημένη οδηγία θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της συνολικής χρήσης ενέργειας των κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν σε ποια κτίρια πρέπει να εστιάσουν και ποια μέτρα πρέπει να λάβουν. Θα αυξήσει τη ζήτηση για καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, και θα τονώσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Η οδηγία θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU, μειώνοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Οι «μηδενικές εκπομπές» θα είναι το πρότυπο για τα νέα κτίρια, ενώ τα ορυκτά καύσιμα για τη θέρμανση των κτιρίων θα καταργηθούν σταδιακά και θα αντικατασταθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την ηλιακή ενέργεια. Οι διατάξεις σχετικά με την προκαλωδίωση των κτιρίων και τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα ενισχύσουν επίσης τη διάδοση της βιώσιμης κινητικότητας.

Η αναθεωρημένη οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ τις προσεχείς εβδομάδες. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να την μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δελτίο Τύπου και τις σχετικές ερωταπαντήσεις.