Επιχειρήσεις

Αυτοβελτίωση & Ψυχική υγεία: Οι Έλληνες αναζητούν λύσεις

Όπως ήταν εύλογο (λόγω και της πολυετούς κρίσης) το οικονομικό ζήτημα είναι κάτι που ταλανίζει σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες: Εργασία και αίσθημα ασφάλειας έρχονται να προστεθούν ως συνέχεια αυτού, δημιουργώντας έξτρα πίεση και δυσφορία.

Συγκεκριμένα, στον τομέα αίσθησης ασφάλειας, 1 στους 2 Έλληνες δηλώνουν πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης, υπογραμμίζει η πανελλαδική έρευνα των Focus Bari – YouGov.

Στο ίδιο μοτίβο – κάτι που συνδέεται με τα παραπάνω – δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση σε επίπεδο εργασίας και επαγγελματικής απασχόλησης. Ανησυχητική όμως είναι μια παρόμοια αναλογία στους τομείς της υγείας, της εξέλιξης/προόδου, και των προσωπικών ενδιαφερόντων με ποσοστό 50% περίπου!

Πόσο ικανοποιημένοι είναι σήμερα οι Έλληνες από τους βασικούς τομείς ζωής; Ποιους τομείς της ζωής τους θέλουν να βελτιώσουν; Ποιες ενέργειες έχουν κάνει ή/και σκοπεύουν να κάνουν για την προσωπική τους εξέλιξη – ανάπτυξη;

Επί της ουσίας, οι Έλληνες αναζητούν πλέον λύσεις για μια σειρά καθημερινών προβλημάτων και στρέφονται στον χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας σε μεγάλο βαθμό.

focus1_240419_143845.JPG?mtime=20240419143844#asset:474486

Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης στο ζήτημα οικογένεια, φίλοι

Ένα στοιχείο πάντως που δείχνει ίσως πως η ελληνική κοινωνία αντιπαρέρχεται των δυσκολιών είναι το γεγονός πως υπάρχει ικανοποίηση στο ζήτημα οικογένεια, φίλοι, κοντινά πρόσωπα.

Σε άλλα στοιχεία της έρευνας, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως ιδιαίτερα χαμηλή αίσθηση αυτοπεποίθησης παρουσιάζουν οι νέοι 18-24 χρόνων!

Ειδικότερα, νέοι και γυναίκες παρουσιάζουν αρκετά χαμηλότερη ικανοποίηση από τον τομέα εργασία σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους και τους άντρες

Στον αντίποδα, μεγαλύτερη ικανοποίηση από τον τομέα φίλοι/φιλία παρουσιάζουν οι γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες

focus2_240419_143939.JPG?mtime=20240419143939#asset:474487

Βασικοί στόχοι σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 1 στους 3 Έλληνες θέτει σαν πρώτο τομέα που χρειάζεται να βελτιώσει στην ζωή του εκείνον της υγείας/σωματικής κατάστασης, με οριακές διαφορές μεταξύ νεαρών και μεγαλύτερων ηλικιών!

Σημαντικότατος στόχος βελτίωσης επίσης είναι η εργασία/καριέρα καθώς και τα χρήματα / οικονομικά σε όλες τις δημογραφικές ομάδες

Για τους νέους, πρωτεύων τομέας είναι εκείνος της εξέλιξης / προόδου

Επιγραμματικά, βλέπουμε ότι αρκετοί τομείς της ζωής αποτελούν στόχους βελτίωσης, με εκείνους του συντρόφου για τις νεαρότερες ηλικίες, της οικογένειας για μεγάλη μερίδα του κοινού, αλλά και των προσωπικών ενδιαφερόντων / χόμπι / δραστηριοτήτων.

focus3_240419_144718.JPG?mtime=20240419144718#asset:474492

2 στους 5 Έλληνες έκαναν κάποια ενέργεια με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη μέσα στον τελευταίο χρόνο, και 1 στους 2 σκοπεύει το ίδιο στους επόμενους 12 μήνες

Όπως αναφέρει η έρευνα, εν όψει των συνεχών και αλλεπάλληλων δύσκολων συνθηκών που φαίνεται ότι βάλλουν την πλειονότητα των Ελλήνων επιβαρύνοντας βασικούς τομείς ζωής και καθημερινότητας, οι 3 στους 5 Έλληνες στρέφονται προς τους τομείς της ψυχοθεραπείας / προσωπικής ανάπτυξης / αυτοβελτίωσης προκειμένου να εξελιχθούν, να καλλιεργήσουν ψυχική ανθεκτικότητα ώστε να ανταπεξέλθουν.

Περισσότερο ενεργές στον χώρο της αυτοβελτίωσης είναι οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικίες σε σύγκριση με τους άντρες και τις πιο ώριμες ηλικίες, αν και σε επίπεδο πρόθεσης για το άμεσο μέλλον ακολουθούν και οι μεγαλύτεροι

Οι βασικότεροι τρόποι – προσεγγίσεις είναι η ανάγνωση βιβλίων αυτοβελτίωσης, η παρακολούθηση ειδικών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Τέλος, εκείνοι που δηλώνουν ότι ασχολούνται καθημερινά με την αυτοβελτίωση τους, κατά 73% αισθάνονται ότι αυτή η πρακτική οδηγεί σε μεγάλη/αρκετή βελτίωση του εαυτού και της ζωής τους.

focus4_240419_145048.JPG?mtime=20240419145048#asset:474494