Επιχειρήσεις

H startup SPACE MOBILITY στη θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα

Στο μέτωπο της εξερεύνησης του διαστήματος, η SPACE MOBILITY αναπτύσσει πρωτοποριακά συστήματα που μπορούν να διασχίζουν απρόσιτες και επικίνδυνες τοποθεσίες, όπως ο κρατήρας Σάκλετον. Ο σχεδιασμός της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του τετράποδου Lunar ExplOrer (LEO), ενός πρωτοπόρου ρομποτικού εξερευνητή που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στην επόμενη φάση της σεληνιακής εξερεύνησης.

Πέραν της διαστημικής εξερεύνησης, η σειρά προϊόντων LEO for Earth της εταιρείας θα φέρει επανάσταση στην κινητικότητα στη Γη. Η SPACE MOBILITY προσφέρει ισχυρά, ευέλικτα και χαμηλού κόστους ρομπότ που μπορούν να λειτουργήσουν σε τομείς όπως η γεωργία μέχρι τη διάσωση και τη βιομηχανία, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση εργασιών και τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.

Η SPACE MOBILITY έχει όραμα να μεταφέρει την ανθρωπότητα σε μέρη που δεν επισκεφθήκαμε ακόμη, καθώς και να αναλάβει επικίνδυνα, εξαντλητικά, βαρετά ή ακόμα και αδύνατα για τον άνθρωπο καθήκοντα εδώ στη Γη. «Για την επίτευξη του στόχου μας, αναπτύσσουμε ρομπότ με πόδια και τροχούς πρωτοφανούς ευελιξίας, στιβαρότητας και ενεργειακής απόδοσης που μιμούνται ή και ξεπερνούν τις δυνατότητες ανθρώπων και ζώων. Με τα προϊόντα μας, οραματιζόμαστε μια υγιέστερη, ασφαλέστερη και πιο παραγωγική ζωή για όλους, ενώ εξερευνούμε άλλους μακρινούς κόσμους όπως ο Άρης και η Σελήνη», ανέφερε ο Θανάσης Μαστρογεωργίου, co-Managing Partner της SPACE MOBILITY.

Η SPACE MOBILITY επέλεξε να κάνει αίτηση στη θερμοκοιτίδα ESA BIC Greece καθώς παρέχει όχι μόνο οικονομική υποστήριξη αλλά και πρόσβαση στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα, το οποίο αποτελεί το ιδανικό πεδίο για συνέργειες και μία από τις αγορές-στόχους για τα προϊόντα της εταιρείας. «Η απόκτηση σημαντικών γνώσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο και η καθοδήγηση από ειδικούς στον τομέα του διαστήματος αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρεία», σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κουτσούκη, co-Managing Partner της SPACE MOBILITY. Αναμένεται ότι η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υποστήριξη που παρέχει το ESA BIC Greece για τη δημιουργία μιας άκαμπτης και ισχυρής επιχειρηματικής στρατηγικής. «Η εξισορρόπηση μεταξύ της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί την κύρια πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η SPACE MOBILITY στη θερμοκοιτίδα», σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μαχαιρά, co-Managing Partner της εταιρείας.

Με τον φιλόδοξο στόχο να ανοίξει νέους ορίζοντες στη διαστημική εξερεύνηση και να προωθήσει την τεχνολογική καινοτομία για τη βελτίωση της ζωής στη Γη, η SPACE MOBILITY επιδιώκει να είναι πρωτοπόρος στον τομέα της κινητικότητας και της ρομποτικής εξερεύνησης.

Το ESA BIC Greece είναι η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων της ESA στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η ενίσχυση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος με την εισαγωγή πέντε νέων επιτυχημένων startups που σχετίζονται με το διάστημα κάθε χρόνο. Το ESA BIC Greece αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου δικτύου διαστημικής καινοτομίας στον κόσμο. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης με 50.000€ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000€, επιχειρηματική καθοδήγηση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δικτύωση, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 υποστηρικτών.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί από το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και περισσότερων από 70 άλλων οργανισμών που έχουν προσδιορίσει τη δημιουργία του ESA BIC Greece ως βασικό στοιχείο στο σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας.

H επόμενη προθεσμία εκκίνησης αξιολόγησης αιτήσεων στην Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση του ESA BIC Greece είναι στις 14 Οκτωβρίου 2024. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των 5 ετών), και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας στην Ελλάδα με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας στην Ελληνική επικράτεια.

Το ESA BIC Greece δεν είναι μόνο απαραίτητο για την υποστήριξη επιχειρηματιών και startups από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας έως την πλήρη εμπορευματοποίηση, αλλά στηρίζει επίσης τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, συμβάλλει στις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας και διαστήματος, ενθαρρύνει την περαιτέρω υιοθέτηση διαστημικών υπηρεσιών, υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνολογιών από ή προς τον διαστημικό τομέα, και δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.