Επιχειρήσεις

ECG: Νέα συνεργασία Export Credit Greece και ομόλογου βουλγαρικού οργανισμού

Στο πλαίσιο της συνάντησης “Spring Meeting” της παγκόσμιας ένωσης των οργανισμών για τις εξαγωγικές πιστώσεις, Berne Union, που πραγματοποιείται στο Όσλο, 23-25 Απριλίου, ο CEO της Export Credit Greece, Γρηγόρης Σταματόπουλος και οι Εκτελεστικοί Διευθυντές του ΒΑΕΖ Galabin Galabov και Boyka Vasileva υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο τη σχέση των δύο οργανισμών με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου και την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας.

export2024.jpg?mtime=20240426130721#asset:476115

Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί συμφώνησαν, με βάση το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να να ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία τους στους ακόλουθους τομείς: ενίσχυση του εμπορίου και υποστήριξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, διερεύνηση αμοιβαίων ευκαιριών για υπηρεσίες ασφάλισης, αντασφάλισης, συνασφάλισης για εξαγωγές αγαθών, επενδύσεις και υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των ασφαλισμένων φορέων της BAEZ και της ECG και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε αμοιβαία βάση για την ανάληψη εμπορικών πιστώσεων, τη διαχείριση κινδύνων, την αξιολόγηση κινδύνου ανά χώρα, τις αποζημιώσεις και την είσπραξη απαιτήσεων.