Επιχειρήσεις

Τα δύσκολα για τις ΜμΕ θα έρθουν με την λήξη των επιδοματικών πολιτικών το 2026 – 2027

Το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο το ελληνικό κράτος θα μπορεί να χρηματοδοτεί έμμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα (τονίζουμε το έμμεσα γιατί άμεσα απαγορεύεται κάθε κρατική ενίσχυση) είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω κοινοτικών προγραμμάτων έχει ημερομηνία λήξης και αυτή είναι η περίοδος 2026-2027. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις, υποτίθεται θα έχουν τις τεχνολογικές υποδομές και την επιχειρηματική κουλτούρα για να πορευτούν με τα ‘δικά τους φτερά’.

Η διακοπή των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων θα χρειαστεί να οδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό) στην αναζήτηση τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή περίπου 15 δισ. ευρώ συνολικά μέχρι το 2032.

Συνδυασμός τραπεζικού δανεισμού και Ίδιας Χρηματοδότησης

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 10.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα πρέπει να διαμορφώσουν επιχειρηματικά σχέδια (business plans) στα οποία η επιχειρηματική χρηματοδότηση θα αποτελείται και από τραπεζικό δανεισμό και από ίδια κεφάλαια.

Σε ότι αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, εάν δεν υπάρξουν δραματικές οικονομικές εξελίξεις, αυτός θα εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά για τα ελληνικά δεδομένα. Εάν οι επιχειρήσεις θελήσουν και πρέπει να επιδιώξουν την χρηματοδότηση με Ίδια Κεφάλαια θα πρέπει να στραφούν είτε σε εταιρικό ομολογιακό δανεισμό (πάλι στα χέρια των τραπεζών θα πέσουν) είτε θα πρέπει να στραφούν προς private equities και venture capitals αλλοιώνοντας όμως την μετοχική τους βάση. Δηλαδή, οι παλιοί παραδοσιακοί μέτοχοι θα πρέπει να παραδώσουν μερίδια των επιχειρήσεών τους στους νέους μετόχους που θα είναι και χρηματοδότες τους.

Το παράδειγμα της Doppler

Το πιο χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα, είναι η περίπτωση της εισηγμένης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Doppler, στην οποία εισήλθαν νέοι μέτοχοι (το fund SMERC) οι οποίοι πήραν μερίδια της εταιρείας έναντι discount αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να αποπληρώσουν τον τραπεζικό της δανεισμό.

Και το παράδειγμα της Youla

Υπάρχει βέβαια και το παράδειγμα της Yαλοβιομηχανίας YOULA, στην οποία εισήλθαν στρατηγικοί επενδυτές με leverage buyout (αγορά με δανεικά) και επειδή δεν υπήρχε ξεκάθαρο επενδυτικό σχέδιο, η εταιρεία πτώχευσε πρόσφατα.

Το πιο είναι πιο συμφέρον (η τραπεζική χρηματοδότηση) ή η Ίδια Χρηματοδότηση εξαρτάται από τους όρους. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι οι τράπεζες απλώς δανείζουν λεφτά και αφήνουν ελεύθερους τις επιχειρηματικές δράσεις ενώ οι τα private equities ελέγχουν κάθε κίνηση. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες που θεωρούν ότι η απεξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό με την είσοδο νέων funds εκτινάσσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της επιχείρησης γιατί ανοίγει νέες αγορές.

Το μέλλον μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα δείξει ποιοι είχαν δίκιο και ποιες επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν.