Φορολογικά

Νέος νόμος 5107/2024 – Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5107/2024 Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις

Υπενθυμίζεται ότι στο νόμο περιέχονται μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν  :

Άρθρο 3 Διεύρυνση ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4756/2020

Άρθρο 4 Διεύρυνση του προγράμματος χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 ν. 4837/2021

Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιδομάτων στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4949/2022

Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου