Φορολογικά

Νόμος 5108/2024 – Στο ΦΕΚ ο νόμος με τις διατάξεις για τα τέλη με το μήνα και το πλαφόν στις προμήθειες pos

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5108/2024 Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος περιέχει διατάξεις όπως : 

Άρθρο 64: Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

Άρθρο 65: Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

Άρθρο 66: Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992

Άρθρο 67: Διεύρυνση των σκοπών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 1, παρ. 4 άρθρου 5Β, προσθήκη άρθρου 5Δ στον ν. 3986/2011

Άρθρο 68: Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα – τρέϊλερ), τα οποία διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023

Άρθρο 75: Καταβολή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξαιτίας φθορών από τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών