Φορολογικά

Νέα παράταση για τους πληγένετες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1077/2024 με την οποία τροποποιείται η Α.1143/2023 περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Με τη νέα απόφαση παρατείνονται :

– μέχρι και την 30η.9.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 30.09.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό στοιχεία 4515 Φ/09.09.2023 και υπ’ αρ. 4275/09.09.2023 έγγραφα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.

– μέχρι και την 30.09.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 30.09.2024:

α. των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία (καταλύματα, εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις) και έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτερεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της απόφαση με έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν λόγω (α) της μη ασφαλούς οδικής πρόσβασης και (β) της ακαταλληλότητας των υδάτων (oι περιοχές αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση).

β. των επιχειρήσεων με καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια) που έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτερεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της απόφασης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν μόνο ή κυρίως λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων (oι περιοχές αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση).

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την Α.1143/2023 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει