Φορολογικά

ΑΚΙΟΕ: Αναγκαία η παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Ανακοίνωση Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)
 
Αναγκαία η παράταση προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα

 
Κύριε Υπουργέ

Η  ορισθείσα προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής  για τις 26/07/2024, ήταν ανεπαρκής από την αρχή για τους παρακάτω (ενδεικτικά) λόγους:

– μεγάλο μέρος εργασιών των λογιστηρίων είναι μέσα στο μήνα Ιούλιο,

– το σύστημα υποβολής, με υπαιτιότητα των υπηρεσιών σας, άργησε να ανοίξει, ενώ αρκετά από τα  δεδομένα αναρτήθηκαν αργότερα, με υπαιτιότητα τρίτων.

– πολλά λάθη παρουσιάστηκαν στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που επιβάλλουν την υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων.

– είναι ανέφικτο να ολοκληρώσουμε με επάρκεια το μεγάλο όγκο των δηλώσεων που έχει απομείνει με παράλληλη ολοκλήρωση των αυξημένων τρεχουσών υποχρεώσεων,

– υφίσταται η ανάγκη λήψεως θερινής αδείας τόσο των υπαλλήλων στα λογιστήρια και λογιστικά γραφεία, όσο και των επαγγελματιών.
 
Κρίνουμε αναγκαίο:
 
Να δοθεί  παράταση στην  εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος έως την 30/09/2024, εφόσον αυτές θα υποβληθούν μέσω λογιστή-φοροτεχνικού.
 

Με Τιμή
Η Συντονιστική Επιτροπή
Της Α.ΚΙ.Ο.Ε.